Új himnusz Szent Gellért ünnepére

Szeptember 24-én emlékezünk Szent Gellért püspök vértanúhalálára. Gellért az első pannonhalmi szerzetesek, Szent Asztrik, Szent Mór és Razina apát rábeszélésére jött Magyarországra, majd Szent Imre nevelője lett. Talán ő az egyik első bencés prefektus Szent Márton hegyén. Szent Gellért ünnepére Pannonhalmán új himnusz készült, ezt énekeltük szeptember 24-én a vasárnapi diákmisén. A himnusz Szent Gellért életét veszi sorba. Szövege alább olvasható, kottával pedig itt érhető el.

Minden élő dicsér, örök Atyaisten
szolgálni tenéked eléd állunk készen,
magasztaltak egykor ősi nemzedékek,
ő nyomukban járva dicsérünk mi téged.

Üljük meg most napját Gellért halálának,
Vértanuságának, mennybejutásának:
Lámpás volt ő egykor régi magyaroknak,
Nékünk is az égben vezérelő csillag.

Tenger haragjától nem riadva vissza
Hogy Szentföldet lássa, hazáját elhagyta.
A szeleknek Ura mást kívánt meg tőle:
Hogy pogányok földjét fordítsa termőre.

István király gyakran tanácsát kikéri,
Pannon-hegyen fia mesterévé teszi:
Bakony erdejétől Csanád vármegyéig
Egész magyar nemzet dicséretét zengi.

Király hívására indult Fehérvárra,
Bár pogányok törnek ország romlására.
Félelmet nem ismer kegyetlen haláltól,
Csak övéit félti hitük romlásától.

Összehívja őket utoljára Gellért,
Krisztus vacsoráját hogy megünnepeljék.
Szabina oltárán felajánlják lelkük,
Hogy Krisztusnak jobbján lehessen majd helyük.

Kegyelemben gazdag Szent Gellért, most kérünk,
Esdő imáiddal könyörögjél értünk:
Szentséges hazában, mennyei udvarban
Kérd meg Urunk Jézust, segítsen a bajban.

Zengjen most dicséret az örök Atyának,
Szóljon illő ének Egyszülött Fiának,
S vélük aki trónol, teremtő Léleknek
Tisztelet és áldás most és mindörökre.

Fotó: Ujvári Sándor, Pannonhalmi Főapátság