Keller Péter péntek esti előadása

2013. február 15-én 20.00 órakor a Gimnázium Asztrik-termében

Keller Péter
tart elıadást

150 éve született Gárdonyi Géza,
az ezerarcú polihisztor

címmel.

Keller Péter (Ph ’74) elıadásában bemutatja a többek között fényképészettel, régészettel, botanikával, zeneszerzéssel és
festészettel is foglalkozó dédapját. Beszél Gárdonyi Géza munkamódszerérıl, az általa kifejlesztett titkosírásról, a Feszty
szalonról és a millenniumi ünnepségekrıl, arról, hogyan jelennek meg az autóipari minıségfejlesztési módszerek az
irodalomban, illetve az újságírói féligazságok hogyan hatnak az irodalomtörténetre.

Minden érdeklıdıt szeretettel hívunk és várunk!